Latitudes Est : Wang Qingsong...

Latitudes Est : Wang Qingsong...


Exposition du 04 septembre au 20 octobre 2012
Galerie Albert Benamou, Paris

Artistes : Chen Wenling, Gao Brothers, Huang Yan, Ru Xiaofan, Lin Tianmiao, Zhang Huan Lochan Upadhyay, Ma Liuming, Wang Qingsong, Yang Yongliang, Yun Aiyoung...