Latitudes Est

Latitudes Est


Exposition du 06 juin au 26 juillet 2012
Galerie Albert Benamou, Paris

Artistes : Chen Wenling, Gao Brothers, Gao Zengli, Huang Yan, Ru Xiaofan, Lin Tianmiao, Zhang Huan, Kimiko Yoshida, Lochan Upadhyay, Ma Liuming, Wang Qingsong, Yang Yongliang, Yun Aiyoung...